Katalog » RODO Moje konto     

Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie
Baza wiedzy
Informacje
RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia 25 maja 2018 roku.


O jakich danych mówimy

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przeze Państwa z usług firmy Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. z siedzibą ul. Ostródzka, nr 13, 54-116 Wrocław, NIP: 894-25-73-243, KRS 0000456656 (dalej jako Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k.), w tym w zakresie korzystania ze strony internetowej, w tym danych zapisywanych w plikach cookies.

Kto będzie administratorem Państwa danych

Administratorami danych będzie: Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k., pod adresem ul. Ostródzka, nr 13, 54-116 Wrocław, NIP: 894-25-73-243, KRS 0000456656, info@syngen.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane i na jakiej podstawie

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

·       podjęcia działań po zawarciu umowy z Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k., w zakresie sposobu spełnienia świadczeń przez Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. i jego rozliczenia - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązków nałożonych umową zawartą z Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k.;

·       podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi - podstawą prawną jest wykonanie działań przez Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. w odpowiedzi na Państwa oczekiwania (zapytania ofertowe, wyceny etc.)

·       rozpatrywanie potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k., polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami;

·       marketingu bezpośredniego drogą: elektroniczną (wiadomości e-mail, w tym newsletter), przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie rozmów czy wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile została udzielona;

 

·       archiwalnych, dla którego podstawą prawną są przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową lub świadczeniem usługi na Państwa rzecz;

Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych


Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k..

Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. takim jak dostawcy usług informatycznych, księgowych, prawnych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. i wyłącznie zgodnie z poleceniami Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k.

Dane osobowe nie będą przekazywane do innego Państwa niż Polska bądź do organizacji międzynarodowej.


Jak długo będą przechowywane Państwa dane

·       dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy z Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. - przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy, nie dłużej jednak niż: 10 lat;

·       dane osobowe pozyskane w celach marketingowych - do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania ich usunięcia.

Prawo dostępu do danych osobowych oraz dysponowania danymi

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona zgoda - w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - można tego dokonać elektronicznie (mailowo). W takim przypadku Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.


Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.


Prawo do skargi na przetwarzanie danych osobowych

W stosunku do Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Urząd Ochrony Danych Osobowych.


Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe podlegają profilowaniu tj. automatycznej analizie celu dopasowania oferty Syngen Biotech sp. z o.o. sp.k. do Państwa zainteresowań.

Formularz cofnięcia zgody przetwarzania danych

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
CENNIK
Kontakt
FAX
faks 71 349 70 33
Tel
tel. 71 349 70 13
Tel
tel. 71 349 91 66
Tel
tel. 71 349 91 67
Godziny działania sklepu
9.00-16.00
Promocje
Tipsy 1000 ul typu short, jasnoniebieskie
Tipsy 1000 ul typu short, jasnoniebieskie

48,60 zł
18,00 zł netto
19,44 zł brutto
Zbieraj punkty
  04-03-2021     690320 wywołań od 23-07-2012  
Copyright © 2012 oscGold Wykonanie: itp.wroc.pl
Strony www Wrocław